Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie – VI. výzva

Cíl projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy ve vlastnictví firmy KARO inženýrské sítě s.r.o..
Realizace záměru přinese snížení spotřeby a celkových nákladů na paliva, energie a ostatních výdajů souvisejících s provozem energetických zařízení.

V návaznosti na zjištěný energetický potenciál úspor energie budou realizována tato energeticky úsporná opatření: