• výstavba inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci

  • provádění vodovodních a kanalizačních přípojek

  • rekonstrukce stávajících vodovodních a kanalizačních řádů

  • zemní práce prováděné ručně a rýpadly

  • řezání vozovek a betonových ploch

  • odstraňování poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech

  • provádění zpevněných ploch a komunikací

  • zakládání staveb

  • Výkopy pažených jam

  • Drobné vodní stavby

  • Zajišťujeme práce autojeřábem Tatra 148 a dopravu třístranným sklápěčem MAN TGM 18.280 s hydraulickou rukou.