Rok 2009


Opava - Kylešovice, ul.Osvobození, výstavba oddílné kanalizace

Technický popis : Dešťová kanalizace : PP DN 300 - 154,06 m vč. 4 ks RŠ DN 1000
Přípojky dešťové kanalizace : PVC DN 150 - 86,56 m vč. 14 ks RŠ DN 400
Splašková kanalizace : kamenina DN 300 - 152,56 m vč. 5 ks RŠ DN 1000
Přípojky splaškové kanalizace : PVC DN 150 - 73,74 m vč. 13 ks RŠ DN 400
Přepojení uličních vpustí : PVC DN 150 - 9,31 m
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
stavební dozor Ing.Eduard Müller č.t. 595 694 331
Celkový náklad : 6 890 473 Kč
Termín realizace : 06 - 09 / 2009


Opava, ul.Zacpalova - rekonstrukce vodovodního řadu

Technický popis : SO 01 - vodovodní řad z tvárné litiny DN 80 v celkové délce 164,51 m
SO 02 - přepojení vodovodních přípojek d 40 PE - 15 ks
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
stavební dozor Robert Vaněk č.t. 595 697 330
Celkový náklad : 939 549 Kč
Termín realizace :
03 - 04 / 2009


Rok 2010


Karviná, ul.Zakladatelská - rekonstrukce kanalizace

Technický popis : jedná se o provedení rekonstrukce kanalizace v rozsahu :
DN 600 sklolaminát HOBAS - 291,55 m
DN 400 PP ULTRA-RIB 2 - 165,88 m
DN 300 PP ULTRA-RIB 2 - 61,71 m
DN 200 PP ULTRA-RIB 2 - 5,43 m
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
stavební dozor Ing. Zdeněk Biel č.t. 595 694 331
Celkový náklad : 8 410 732 Kč
Termín realizace :
06 - 08 / 2010


Rekonstrukce vodovodu ul. Rolnická

Technický popis : jedná se o provedení rekonstrukce tří stávajících vodovodních řadů.
Vodovodní řad "A" - DN 100, PE 100 RC SDR 11 v délce 19,78 m.
Vodovodní řad "B" - DN 80, PE 100 RC SDR 11 v délce 596,66 m.
Vodovodní řad "C" - DN 150, PE 100 RC SDR 11 v délce 293,53 m.
Objednatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
stavební dozor Ing.Zita Škrabáková č.t. 728 506 771
Celkový náklad : 4 981 789 Kč
Termín realizace :
06 - 09 / 2010


Rok 2011


Lhotka - Technická infrastruktura

Technický popis : jedná se o provedení kanalizace z materiálu PP UR2 DN 250 o celkové délce
487,46 m, včetně 12 ks betonových RŠ DN 1000.
Dále byl vybudován vsakovací systém z bloků RIGO-FILL o kapacitě 25,98 m3.
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Lhotka, U Splavu 76/14A, 728 28 O-Lhotka
Celkový náklad : 4 962 184 Kč
Termín realizace : 07 - 09 / 2011


Olbramice, ul.Dlouhá - rekonstrukce vodovodního řadu

Technický popis : výstavba vodovodu z materiálu PE 100 d 90 v délce 298 m, vč. 8 ks
domovních přípojek a 3 hydrantů.
Objednatel : STASPO spol. s r.o.
Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
č.t. 596 232 553
Celkový náklad : 1 800 248 Kč
Termín realizace :
09 - 10 / 2011


Rok 2012


Vratimov, ul.Zahradní - rekonstrukce kanalizace

Technický popis : jedná se o rekonstrukce stoky ul. Zahradní a to v rozsahu :
- kanalizace PP UR2 DN 400 - 190,97 m
- kanalizace PP UR2 DN 300 - 129,45 m
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
stavební dozor : Ing.Dušan Lipina č.t. 595 694 331
Celkový náklad : 3 924 331 Kč
Termín realizace : 09 - 11 / 2012


Kružberk, Staré Lublice - rekonstrukce vodovodu

Technický popis : jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů v celkové délce 522 m z toho
DN 80 v délce 274 m a DN 100 v délce 248 m z materiálu HDPE.
Součástí je i přepojení 12 ks vodovodních přípojek.
Objednatel : SEWER s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
stavební dozor : Inf Daniel Fránek č.t. 596 237 149
Celkový náklad : 1 200 000 Kč
Termín realizace :
09 - 11 / 2012


Rok 2013


Vratimov, ul.Školní - rekonstrukce kanalizace

Technický popis : jedná se o rekonstrukci kanalizační stoky výkopem DN 600 v délce 109,65 m
a vložkováním DN 600 (vložka KAWO) v délce 134,99 m, včetně přepojení
kanalizačních přípojek. Dále se jedná o zrekonstruování 6 ks RŠ DN 1000.
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
stavební dozor : Ing.Dušan Lipina č.t. 595 694 331
Celkový náklad : 4 398 269 Kč
Termín realizace : 04 - 07 / 2013


Hrabyně - rekonstrukce vodovodních řadů DN 100

Technický popis : jedná se o provedení rekonstrukce vodovodních litinových řadů DN 100
v celkové délce 726 m, z toho 618 m otevřeným výkopem materiálové
provedení TL s vnitřní vystýlkou DN 100, 133 m v materiálovém provedení
HDPE-100RC a D 110 s vnější ochrannou vrstvou a 108 m bezvýkopovou
formou berstliningu z materiálu HD-PE 100RC a D 110.
Objednatel : POHL cz, a.s., Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava
stavební dozor : Jiří Mosler č.t. 553 622 810
Celkový náklad : 3 251 398 Kč
Termín realizace :
09 - 11 / 2013


Rok 2014


Využití kapacity ČOV Dolní Benešov - SO 01 Kanalizace D.Benešov, ulice Rybářská

Technický popis : jedná se o úpravy na stokové síti a vybudování čerpací stanice.
Odpadní vody byly převedeny z povodí štěrbinové nádrže na ul. Rybářská
na ČOV Dolní Benešov. Součástí stavby byla demontáž stávající štěrbinové
nádrže, zhotovení zemní přípojky NN, příjezdové komunikace a oplocení ČS.
Objednatel : Město Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov
stavební dozor Alfréd Lelek č.t. 724 079 217
Celkový náklad : 3 639 673 Kč
Termín realizace : 04 - 09 / 2014


Rekonstrukce a modernizace silnic III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně

Technický popis :jedná se o přeložku vodovodu DN 250 v délce 305 m z materiálu tvárná litina a
přeložku vodovodu DN 300 v délce 198 m z materiálu tvárná litina.
Objednatel : SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 30, 794 01 Krnov
stavební dozor : Radek Plecák č.t. 602 537 418
Celkový náklad : 4 734 914 Kč
Termín realizace :
05 - 07 / 2014