Rok 2009


Opava - Kylešovice, ul.Osvobození, výstavba oddílné kanalizace

Technický popis : Dešťová kanalizace : PP DN 300 - 154,06 m vč. 4 ks RŠ DN 1000
Přípojky dešťové kanalizace : PVC DN 150 - 86,56 m vč. 14 ks RŠ DN 400
Splašková kanalizace : kamenina DN 300 - 152,56 m vč. 5 ks RŠ DN 1000
Přípojky splaškové kanalizace : PVC DN 150 - 73,74 m vč. 13 ks RŠ DN 400
Přepojení uličních vpustí : PVC DN 150 - 9,31 m
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
stavební dozor Ing.Eduard Müller č.t. 595 694 331
Celkový náklad : 6 890 473 Kč
Termín realizace : 06 - 09 / 2009


Opava, ul.Zacpalova - rekonstrukce vodovodního řadu

Technický popis : SO 01 - vodovodní řad z tvárné litiny DN 80 v celkové délce 164,51 m
SO 02 - přepojení vodovodních přípojek d 40 PE - 15 ks
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
stavební dozor Robert Vaněk č.t. 595 697 330
Celkový náklad : 939 549 Kč
Termín realizace :
03 - 04 / 2009


Rok 2010


Karviná, ul.Zakladatelská - rekonstrukce kanalizace

Technický popis : jedná se o provedení rekonstrukce kanalizace v rozsahu :
DN 600 sklolaminát HOBAS - 291,55 m
DN 400 PP ULTRA-RIB 2 - 165,88 m
DN 300 PP ULTRA-RIB 2 - 61,71 m
DN 200 PP ULTRA-RIB 2 - 5,43 m
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
stavební dozor Ing. Zdeněk Biel č.t. 595 694 331
Celkový náklad : 8 410 732 Kč
Termín realizace :
06 - 08 / 2010


Rekonstrukce vodovodu ul. Rolnická

Technický popis : jedná se o provedení rekonstrukce tří stávajících vodovodních řadů.
Vodovodní řad "A" - DN 100, PE 100 RC SDR 11 v délce 19,78 m.
Vodovodní řad "B" - DN 80, PE 100 RC SDR 11 v délce 596,66 m.
Vodovodní řad "C" - DN 150, PE 100 RC SDR 11 v délce 293,53 m.
Objednatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
stavební dozor Ing.Zita Škrabáková č.t. 728 506 771
Celkový náklad : 4 981 789 Kč
Termín realizace :
06 - 09 / 2010


Rok 2011


Lhotka - Technická infrastruktura

Technický popis : jedná se o provedení kanalizace z materiálu PP UR2 DN 250 o celkové délce
487,46 m, včetně 12 ks betonových RŠ DN 1000.
Dále byl vybudován vsakovací systém z bloků RIGO-FILL o kapacitě 25,98 m3.
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Lhotka, U Splavu 76/14A, 728 28 O-Lhotka
Celkový náklad : 4 962 184 Kč
Termín realizace : 07 - 09 / 2011


Olbramice, ul.Dlouhá - rekonstrukce vodovodního řadu

Technický popis : výstavba vodovodu z materiálu PE 100 d 90 v délce 298 m, vč. 8 ks
domovních přípojek a 3 hydrantů.
Objednatel : STASPO spol. s r.o.
Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
č.t. 596 232 553
Celkový náklad : 1 800 248 Kč
Termín realizace :
09 - 10 / 2011


Rok 2012


Vratimov, ul.Zahradní - rekonstrukce kanalizace

Technický popis : jedná se o rekonstrukce stoky ul. Zahradní a to v rozsahu :
- kanalizace PP UR2 DN 400 - 190,97 m
- kanalizace PP UR2 DN 300 - 129,45 m
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
stavební dozor : Ing.Dušan Lipina č.t. 595 694 331
Celkový náklad : 3 924 331 Kč
Termín realizace : 09 - 11 / 2012


Kružberk, Staré Lublice - rekonstrukce vodovodu

Technický popis : jedná se o rekonstrukci vodovodních řadů v celkové délce 522 m z toho
DN 80 v délce 274 m a DN 100 v délce 248 m z materiálu HDPE.
Součástí je i přepojení 12 ks vodovodních přípojek.
Objednatel : SEWER s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky
stavební dozor : Inf Daniel Fránek č.t. 596 237 149
Celkový náklad : 1 200 000 Kč
Termín realizace :
09 - 11 / 2012


Rok 2013


Vratimov, ul.Školní - rekonstrukce kanalizace

Technický popis : jedná se o rekonstrukci kanalizační stoky výkopem DN 600 v délce 109,65 m
a vložkováním DN 600 (vložka KAWO) v délce 134,99 m, včetně přepojení
kanalizačních přípojek. Dále se jedná o zrekonstruování 6 ks RŠ DN 1000.
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
stavební dozor : Ing.Dušan Lipina č.t. 595 694 331
Celkový náklad : 4 398 269 Kč
Termín realizace : 04 - 07 / 2013


Hrabyně - rekonstrukce vodovodních řadů DN 100

Technický popis : jedná se o provedení rekonstrukce vodovodních litinových řadů DN 100
v celkové délce 726 m, z toho 618 m otevřeným výkopem materiálové
provedení TL s vnitřní vystýlkou DN 100, 133 m v materiálovém provedení
HDPE-100RC a D 110 s vnější ochrannou vrstvou a 108 m bezvýkopovou
formou berstliningu z materiálu HD-PE 100RC a D 110.
Objednatel : POHL cz, a.s., Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava
stavební dozor : Jiří Mosler č.t. 553 622 810
Celkový náklad : 3 251 398 Kč
Termín realizace :
09 - 11 / 2013


Rok 2014


Využití kapacity ČOV Dolní Benešov - SO 01 Kanalizace D.Benešov, ulice Rybářská

Technický popis : jedná se o úpravy na stokové síti a vybudování čerpací stanice.
Odpadní vody byly převedeny z povodí štěrbinové nádrže na ul. Rybářská
na ČOV Dolní Benešov. Součástí stavby byla demontáž stávající štěrbinové
nádrže, zhotovení zemní přípojky NN, příjezdové komunikace a oplocení ČS.
Objednatel : Město Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov
stavební dozor Alfréd Lelek č.t. 724 079 217
Celkový náklad : 3 639 673 Kč
Termín realizace : 04 - 09 / 2014


Rekonstrukce a modernizace silnic III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně

Technický popis :jedná se o přeložku vodovodu DN 250 v délce 305 m z materiálu tvárná litina a
přeložku vodovodu DN 300 v délce 198 m z materiálu tvárná litina.
Objednatel : SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 30, 794 01 Krnov
stavební dozor : Radek Plecák č.t. 602 537 418
Celkový náklad : 4 734 914 Kč
Termín realizace :
05 - 07 / 2014


Rok 2015


Vratimov, Pod Kovárnou - rekonstrukce kanalizace

Technický popis : Jedná se o rekonstrukci kanalizace v ul. Pod Kovárnou ve městě Vratimov, nově je realizováno: Stoka AE5-DN300 UR-2-169,88m
Stoka AE-DN400 UR-2-3,92m (včetně 6ks 1000, přepojení - výměna veř.částí kanal. přípojek a dešť. vpustí).
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava
Celkový náklad : 2 695 631 Kč
Termín realizace : 04 - 07/2015


Rekonstrukce kanal. v ul. Svazácké, Ostrava Zábřeh

Technický popis : Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizace DN 300 v úseku šachet od RŠ ID 2116042 PO RŠ ID 2116032.
Objednatel : Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Celkový náklad : 1 478 048 Kč
Termín realizace : 10/2015


Rok 2016


Rekonstrukce kanal. Sadová 19 - 19A

Technický popis : Předmětem rekonstrukce byla stoka S1 v úseku STŠ - STŠ1 z kameninového potrubí DN 300, včetně přepojení přípojek přilehlých objektů.
Objednatel : Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Celkový náklad : 790 313 Kč
Termín realizace : 03 - 07/2016


Dolní Benešov, ul. Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace

Technický popis : Rekonstrukce jednotné kanalizace v ul. P.Bezruče vč. přepojení kan. přípojek: KAM DN400 - 67,81 m
KAM DN300 - 146,63 m
RŠ DN1000-4 ks vč. přepojení kanal. přípojek DN 150 - 200 v celkové délce 18,5 m v počtu 22ks.
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Celkový náklad : 5 500 000 Kč
Termín realizace : 04 - 08/2016


Rok 2017


Bohumín, ul. Okrajní a 1. Máje - rekonstrukce vodovodních řadů

Technický popis : Jedná se o rekonstrukci vodov. řad: ul. Okrajní DN 80 z tvárné litiny v délce 180,85 m a ul. 1. Máje DN 80 z tvárné litiny v délce 202,17 m.
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Celkový náklad : 5 807 647 Kč
Termín realizace : 06 - 10/2017


Obytná zóna Na Výsluní - Lipník nad Bečvou provedení vodovodního řadu

Technický popis : Provedení vodovodního řadu, vodovodních přípojek, splaškové kanalízace včetně přípojek, dešťové kanalizace včetně přípojek.
Objednatel : EKOBAU INVEST a.s. Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí
Celkový náklad : 5 430 559 Kč
Termín realizace : 10/2017


Rok 2018


Opava, ul. Krnovská - rekonstrukce a oprava kanalizace

Technický popis : Rekonstrukce jednotné kanalizace z trub kameninových DN 400, 300, 250 v celkové délce 399 m.
Objednatel : POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava,
Kontaktní osoba: Jan Fleischer
tel. 553 522 810
Celkový náklad : 5 371 954 Kč
Termín realizace : 05 - 10/2018


Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní

Technický popis : Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu PE D 90 a 160 v celkové délce 504 m.
Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Lhotka U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava - Lhotka
Kontaktní osoba: Josef Šrámek
tel. 599 428 202
Celkový náklad : 5 688 669 Kč
Termín realizace : 04 - 07/2018


Rok 2019


Šenov, ul. Na Sedlácích - rekonstrukce a stavební úpravy vodovodního řadu

Technický popis : Jedná se o výměnu vodovodního řadu PE D 90 v celkové délce 594 m.
Objednatel : Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. Slavníkovců 571/21, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Kontakní osoba: Petra Gorbonovova
tel. 727 981 388
Celkový náklad : 2 426 837 Kč
Termín realizace : 09 - 12/2019


Plošná kanalizace Michálkovice, ul. Rychvaldská a ul. Radvanická

Technický popis : Jedná se o vybudování kanalizačních stok - materiál kamenina DN 300 v délce cca 125 m. Součástí stavby bylo 5 ks kanal. přípojek v celkové délce cca 20 m.
Objednatel : Statutární město Ostrava Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Kontaktní osoba: Lukáš Mikula
tel. 702 100 577
Celkový náklad : 3 778 859 Kč
Termín realizace : 08/2019


Rok 2020


Úprava staré Jaktarky - SO 101 Stoková síť, SO 102 Kanalizační přípojky

Technický popis : Gravitační kanalizace UR-II DN 250 v délce vč. 42 ks kanalizačních přípojek vč. RŠ. Celková délka kanalizace 1050m
Objednatel : SWIETELSKY stavební s.r.o. Jahodová 60, 720 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Matuš
tel. 702 091 304
Celkový náklad : 8 344 563 Kč
Termín realizace : 03 - 09/2020


Odkanalizování splaškových vod v Bohumíně, ul. Rybničná

Technický popis : Jedná se o vybudování vodohospodářské stavby systému tlakové oddílné splaškové kanalizace DN80 vč. jednotlivých tlakových přípojek DN32
Objednatel : Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Celkový náklad : 3 195 984 Kč
Termín realizace : 08 - 10/2020