• Kanalizace
• Stroje
• Šachty a pažené jámy
• Vodovod
• Základy
• Dodatečná hydroizolace spodní stavby